วันเสาร์ เวลา 9.00-15.00 น. โทร. 02-247-9261 ต่อ 5612
E-mail: motor@indara.co.th
ติดต่อเจ้าหน้าที่ เวลาทำการ 8.30-17.00 น. โทร.02-247-9261

ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์

  • คุณปิยะ เบอร์ต่อ 5408 มือถือ 085-660-9434
  • คุณพิมพ์ชนก เบอร์ต่อ 5612 มือถือ 061-404-9849
  • คุณประภัสสร เบอร์ต่อ 5302 มือถือ 085-484-4359
  • คุณณัฏฐนวลัญญ์ เบอร์ต่อ 5203 มือถือ 085-660-9429
  • คุณจันทิรา เบอร์ต่อ 5411 มือถือ 085-660-9433
  • คุณปิยะณัฐ เบอร์ต่อ 5612 มือถือ 085-485-3817
  • คุณมณีรัตน์ เบอร์ต่อ 5203 มือถือ 061-396-6920
  • คุณอรุณโรจน์ เบอร์ต่อ 5202 มือถือ 065-5105761

ฝ่าย IT

  • คุณนิรัญ เบอร์ต่อ 4703 มือถือ 081-827-9707 , 085-484-4365

User Login

User ID
Password
    
 
อินทรประกันภัย อินทรประกันภัย

ประกาศ ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ ( Maintenance Server )

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 19.00 น. ถึง 24.00 น.
  
ผลกระทบ: ตัวแทนจะไม่สามารถเข้าระบบคีย์งานออนไลน์ได้ในเวลาดังกล่าว
  

ขออภัยในความไม่สะดวก
www.indara.co.th
P&O Global Technologies (Thailand) Co.,Ltd.
Copyright © 2014 indara.co.th - All Rights Reserved